Gói khám phụ khoa

Gói khám phụ khoa

Mục đích của gói khám phụ khoa là phát hiện những bệnh lý, những thương tổn ở phần phụ và tuyến vú. Nhằm đưa ra được những biện pháp điều trị hoặc thay đổi hành vi để có được tình trạng sức khỏe sinh sản tốt nhất, góp phần gìn giữ và bảo vệ hạnh phúc gia đình…