Khám sức khỏe cho người đi nước ngoài

Gói khám sức khỏe cho người đi nước ngoài lao động, học tập

Khám sức khỏe là yêu cầu bắt buộc trước khi ra nước ngoài lao động, học tập. Tùy theo từng thị trường, mỗi nước lại có quy định danh mục khám khác nhau. Vì thế để tránh các rủi ro về pháp lý không đáng có, chúng tôi xây dựng gói khám sức khỏe cho người đi nước ngoài lao động, học tập.